Nieuws

Nieuws

 

Nieuwsupdate: Hoe gaat het met de werkgroepen Leefbaarheid en Onderhoud & Verduurzaming van HV-Weidelanden
Werkgroep Leefbaarheid: Sinds de start in november 2023 zijn we samen met bewoners, medewerkers van Cazas Wonen, de gemeente Woerden en Gro-Up aan de slag gegaan. We hebben drie bijeenkomsten gehad waarin we over verschillende onderwerpen hebben gepraat. In de eerste bijeenkomst hebben we stilgestaan bij de gemeenschappelijke ruimtes van Cazas Wonen. Samen met de sociaal beheerders hebben we bekeken welke ruimtes er zijn en waar nog behoefte aan is. De tweede bijeenkomst ging over de gemeenschappelijke ruimtes van de gemeente Woerden.[...]
25 april 2024 Renovatie schakelflats gestart
Met een feestelijke bijeenkomst startte Cazas Wonen donderdag 25 april de renovatie van 32 woningen in Triton, een van de zogenaamde schakelflats in IJsselveld-West. Dit is begin van de aanpak van in totaal 352 woningen. De schakelflats staan in een wijk voor mensen in verschillende levensfasen. Daar horen comfortabele en duurzame woningen bij. Daarom investeert Cazas Wonen er de komende jaren in de modernisering, verbetering en verduurzaming van woningen. Dat betekent voor de bewoners meer comfort en een belangrijke bijdrage aan hun woongeluk.[...]
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2023 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van CazasWonen. Deze huurders wonen in vijf gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort, Utrecht en IJsselstein. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van CazasWonen.[...]
Nieuwsbericht: Start van Werkgroepen Leefbaarheid en Onderhoud & Verduurzaming bij HV-Weidelanden
Beste bewoners, We zijn verheugd om aan te kondigen dat de werkgroepen Leefbaarheid en Onderhoud & Verduurzaming van HV-Weidelanden officieel van start zijn gegaan! Deze werkgroepen zijn voortgekomen uit de Klankbordgoepbijeenkomst die op 19 september 2023 heeft plaatsgevonden. Na een succesvolle kennismakingsbijeenkomst op 13 november 2023, waarin enthousiaste buurtbewoners elkaar ontmoetten, is in samenwerking met Cazas Wonen een jaaragenda opgesteld voor beide werkgroepen.[...]
Overeenstemming 162 sociale huurwoningen Wetering-Zuid
Cazas Wonen, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben overeenstemming bereikt over het realiseren van 162 sociale huurwoningen in het Utrechtse Wetering-Zuid. De verplaatsbare tijdelijke woningen zijn een oplossing om de woningnood snel te verlichten. Het streven is dat de eerste bewoners eind 2024 hun huurwoning in Wetering-Zuid kunnen betrekken. Saar Spanjaard, bestuurder van Cazas Wonen: “Dit is goed nieuws voor woningzoekenden. Wij kunnen nu door met de verdere ontwikkeling, zodat we woningzoekenden snel een goede en betaalbare woning kunnen bieden in een fijne buurt. Samen gaan we bouwen aan woongeluk.”[...]
Start bouw HOTA: 250 woningen voor studenten en starters
Op 1 november is gestart met de bouw van project HOTA. HOTA wordt dé dynamische en creatieve gemeenschap voor HKU-studenten en starters in Utrecht. Het inspirerende gebouw, de verrassende binnentuin, maar vooral de gebruikers en bewoners maken straks van de ‘Home of the Artists’ een bruisend bolwerk. Vanaf het voorjaar 2024 is dat rondom de bouwplaats zichtbaar. Onder startende kunstenaars is door Cazas Wonen een prijsvraag uitgeschreven om het lange bouwhek met kunst te verfraaien. De oplevering is in 2026, tegen die tijd wordt bekend gemaakt hoe de woningen worden aangeboden.[...]
​Klankbordgroep Bijeenkomst HV-Weidelanden
Op 19 september hadden we het genoegen om samen te komen voor een avond gewijd aan het bespreken van leefbaarheid in de diverse buurten. De avond was niet alleen gevuld met een goede sfeer, maar ook met waardevolle inzichten en discussies. We zijn ontzettend dankbaar voor jullie actieve betrokkenheid en waardevolle bijdragen. In de bijlage van deze e-mail vinden jullie de terugkoppeling van deze bijeenkomst, waarin we enkele belangrijke punten en besproken ideeën samenvatten. We zijn verheugd jullie te kunnen melden dat er veel aanmeldingen zijn binnengekomen voor de werkgroepen[...]
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vijf gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort, Utrecht en IJsselstein. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid.[...]
Geslaagde 1e bewonersbijeenkomst in IJsselstein.
Huurdersvereniging Weidelanden organiseerde op 22 februari de eerste bewonersbijeenkomst in IJsselstein. Huurders van Cazas Wonen uit de gemeente IJsselstein konden die avond langskomen om in gesprek te gaan over de thema’s duurzaamheid, betaalbaarheid en dromen over dienstverlening. En daar werd gehoor aan gegeven.[...]
Fusie Huurdersverenigingen Weidelanden en IJsselstein
FUSIE VERENIGINGEN Heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Udo Louwerens, notaris te Woerden: mevrouw Sharon Grob, geboren te Gendringen op twee december negentienhonderd tweeënnegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 3441 AS Woerden, Haven 1, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 1. de vereniging: Huurdersvereniging Weidelanden, statutair gevestigd te gemeente Woerden,[...]
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid.[...]
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid.[...]
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.