Lid worden en aanmelden

Lid zijn van de huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest. Wij volgen kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt in 2019 € 0,50 per maand. Om het u gemakkelijk te maken wordt dit bedrag maandelijks automatisch door GroenWest met de huur geïnd. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van de huurdersvereniging.

Meldt u aan door het invullen van het aanmeldigsformulier.

Graag uw naam, adres, postcode en woonplaats vermelden op het formiulier.

Als u de gegevens ingevuld heeft en u drukt op “verzenden” geeft u GroenWest toestemming om de contributie voor de Huurdersvereniging Weidelanden maandelijks samen met de huur te innen.