Welkom bij Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt vanaf 1 april 2013 de belangen van alle huurders van GroenWest. Dat doen we door u als huurder te informeren over alle zaken waar je als huurder mee te maken kunt krijgen. Zoals de huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. Wanneer u over deze onderwerpen vragen heeft kunt u deze via de e-mail of 
telefonisch stellen.

Naast onze adviezen aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie over bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we als huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen door GroenWest en bij sommige onderwerpen zelfs mee kunnen beslissen.

GroenWest heeft circa 13.000 huurders, verspreid over een  groot gebied. De vier werkgebieden zijn: De Ronde Venen, Montfoort, Woerden en Utrecht.

Nieuws

Weidelanden zoekt een voorzitter en bestuursleden

17-05-2019

Huurdersvereniging Weidelanden zoekt een voorzitter en bestuursleden Huurdersvereniging Weidelanden is een vereniging die opkomt voor de belangen van de huurders van woningcorporatie GroenWest. Dat doen wij met een zeer betrokken en actief bestuur met maximaal 9 leden. Wat doet de huurdersvereniging? Wij vinden het belangrijk om huurders te betrekken bij wat wij doen. Daarom werken we met een klankbordgroep die uit actieve huurders bestaat en met werkgroepen die samen met GroenWest werken aan (nieuw) beleid. Ook werken we hard aan de contacten met bewonerscommissies en natuurlijk onze leden. Behalve met GroenWest overleggen we met de vier gemeenten in ons werkgebied over het volkshuisvestingsbeleid. We hebben een invloedrijke rol en een belangrijke taak en dat vraagt van ons specifieke kwaliteiten. [...]

Lees verder