Welkom bij Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt vanaf 1 april 2013 de belangen van alle huurders van CAZAS-Wonen. Dat doen we door u als huurder te informeren over alle zaken waar je als huurder mee te maken kunt krijgen. Zoals de huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. Wanneer u over deze onderwerpen vragen heeft kunt u deze via de e-mail of 
telefonisch stellen.

Naast onze adviezen aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van CAZAS-Wonen. We adviseren de corporatie over bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we als huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen door CAZAS-Wonen en bij sommige onderwerpen zelfs mee kunnen beslissen.

CAZAS-Wonen heeft circa 15.000 huurders, verspreid over een  groot gebied. De vijf werkgebieden zijn: De Ronde Venen, Montfoort, IJsselstein,Woerden en Utrecht.

Nieuws

Jaarverslag 2021 Huurdersvereniging Weidelanden

25-03-2022

Jaarverslag 2021 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen. De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats; Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen. Hoe houden wij contact met onze huurders? [...]

Lees verder