Welkom bij Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt vanaf 1 april 2013 de belangen van alle huurders van GroenWest. Dat doen we door u als huurder te informeren over alle zaken waar je als huurder mee te maken kunt krijgen. Zoals de huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. Wanneer u over deze onderwerpen vragen heeft kunt u deze via de e-mail of 
telefonisch stellen.

Naast onze adviezen aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie over bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we als huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen door GroenWest en bij sommige onderwerpen zelfs mee kunnen beslissen.

GroenWest heeft circa 13.000 huurders, verspreid over een  groot gebied. De vier werkgebieden zijn: De Ronde Venen, Montfoort, Woerden en Utrecht.

Nieuws

Louis Dolmans is overleden

18-04-2020

Deze week ontvingen wij het bericht dat Louis Dolmans is overleden. Hoewel wij wisten dat hij ernstig ziek was, kwam dat bericht voor ons toch nog onverwachts. Louis Dolmans was vele jaren lang onze penningmeester. Eerst als secretaris en later als penningmeester bij de Bewonersraad van Westhoek Wonen. Hij was een van de drie pioniers. Kort na het ontstaan van Huurdersvereniging Weidelanden werd er – met succes - een beroep op hem gedaan om opnieuw bij deze nieuwe vereniging de functie van penningmeester op zich te nemen. Dit jaar zou hij zijn functie neerleggen in de Algemene Leden Vergadering, die om bekende redenen geen doorgang kon vinden. Louis wilde wat meer tijd krijgen om aan zijn hobby’s te kunnen besteden. Dat gunden wij hem van harte. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. De afgelopen 25 jaar voerde hij zijn werkzaamheden secuur en met een groot gevoel van plichtsbesef uit. Wij verliezen in hem een vriendelijk, belangstellend, deskundig en betrokken mens. Wij zullen hem missen. Namens het bestuur van Huurdersvereniging Weidelanden, Aad Kruys en Jan Peltenburg. [...]

Lees verder