Welkom bij Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt vanaf 1 april 2013 de belangen van alle huurders van GroenWest. Dat doen we door u als huurder te informeren over alle zaken waar je als huurder mee te maken kunt krijgen. Zoals de huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. Wanneer u over deze onderwerpen vragen heeft kunt u deze via de e-mail of 
telefonisch stellen.

Naast onze adviezen aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie over bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we als huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen door GroenWest en bij sommige onderwerpen zelfs mee kunnen beslissen.

GroenWest heeft circa 13.000 huurders, verspreid over een  groot gebied. De vier werkgebieden zijn: De Ronde Venen, Montfoort, Woerden en Utrecht.

Nieuws

In gesprek over de fusie tussen GroenWest en Provides.

22-07-2021

Het bestuur van Huurdersvereniging Weidelanden ging op 5 juli jongstleden in gesprek met de achterban. Onze leden waren per mail uitgenodigd om via het programma TEAMS deel te nemen aan deze digitale bijeenkomst. Een kleine 40 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Na een kort welkomstwoord van voorzitter Jan Peltenburg kwamen de volgende onderwerpen aan bod: De beoogde fusie in een notendop. Vooraf hadden de deelnemers een presentatie van GroenWest ontvangen. Hierover waren geen vragen of opmerkingen. Wat betekent deze fusie voor de huurders van GroenWest?/ Wat levert de fusie de huurder op? • Wij denken dat er meer nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Dat is hard nodig. In de huidige kernen is weinig bouwgrond beschikbaar, terwijl de corporatie wel over de nodige financiën beschikt. In IJsselstein is wel voldoende grond beschikbaar voor sociale woningbouw. [...]

Lees verder