Werkgebied

Woerden, 12 juli 2017
Huurders GroenWest besparen op energierekening
Huurders eengezinswoningen ontvangen na zomer aanbod voor zonnepanelen

GroenWest heeft een contract gesloten met Solarteam BV voor het zonnepanelenprogramma, waarbij ruim 5.600 woningen worden voorzien van zonnepanelen. Met dit omvangrijke programma wordt niet alleen een positieve bijdrage geleverd aan het klimaat, maar worden ook de woonlasten voor huurders verlaagd. Een bewoner uit Abcoude vertelt: “We betalen een vergoeding, maar dat verdienen we makkelijk terug!”

Lagere woonlasten, beter milieu!
Met het plaatsen van zonnepanelen besparen huurders op hun energierekening. Deze besparing wordt gedeeld tussen de huurder en GroenWest. Bij appartementengebouwen van vier verdiepingen of meer wordt er aangesloten op de collectieve meter. “Het plaatsen van de zonnepanelen levert niet alleen een bijdrage aan een verlaging van de CO2-uitstoot. Het heeft ook een positief effect op de woonlasten van onze huurders”, aldus Marissa van Groenestijn (senior procesleider GroenWest). “De berekeningen die gemaakt waren door GroenWest waren best voorzichtig. We betalen een vergoeding, maar in werkelijkheid verdienen we echt veel meer terug met de zonnepanelen!”, aldus een tevreden bewoner uit Abcoude.

Samenwerking GroenWest en Solarteam BV: een wijkgerichte aanpak
Solarteam BV, bestaande uit Bos Installatiewerken BV en Weijerseikhout BV, gaat de komende vier jaar wijkgericht aan de slag in het Groene Hart. Zij begint op korte termijn met de voorlichting van de huurders. Voor de daadwerkelijke uitrol gaat het Solarteam de  wijk in met modelwoningen en enthousiaste bewoners die ambassadeur willen zijn voor hun wijk. Zo wordt de uitrol gebiedsgericht aangepakt, waarbij er kwaliteit wordt geboden met aandacht voor de wijk en de individuele huurder.

Planning korte termijn
Na de zomer is er een informatieve website beschikbaar en ontvangen huurders van geschikte eengezinswoningen een brief met daarin het aanbod. Rogier Bos (Solarteam BV): “Wij komen straks graag in contact met enthousiaste huurders die ambassadeur willen zijn voor hun wijk. Zo willen wij samen met deze ambassadeurs het programma tot een succes maken voor alle huurders van GroenWest.”

Het plaatsen van de zonnepanelen op appartementengebouwen wordt ook na de zomer gestart. 

Onderschrift beeldbijlage  (foto: Ulco Wesselink):
Met de ondertekening van het contract kunnen huurders binnenkort besparen op hun energierekening. V.l.n.r.: Rogier Bos (Solarteam BV), Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest), Lars Weijers (Solarteam BV)

***************************************************************************************************************

Een klacht indienen:
U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. U kunt dit op twee manieren doen:
1. Via deze website. Hiervoor kunt u het online klachtenformulier Klachtencommissie gebruiken.
2. U kunt gewoon een brief sturen naar:
Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht
Postbus 8236
3503 RE Utrecht
LET OP: dit heeft alleen zin als u uw klacht al schriftelijk bij uw corporatie heeft ingediend. Anders kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Stuurt u dan eerst uw klacht naar uw corporatie.
U krijgt van ons binnen twee weken een ontvangstbevestiging. 

***************************************************************************************************************

Woerden

Hieronder vallen de woonkernen: Woerden, Harmelen en Zegveld.

Utrecht

Hieronder vallen de stadswijken:
Leidsche Rijn, Haarzuilen en Vleuten-De Meern.
Terwijde

De Ronde Venen

Hieronder vallen de woonkernen: Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis en Woerdense Verlaat.

Montfoort

Hieronder vallen de woonkernen: Montfoort en Linschoten