Voldoende betaalbare huurwoningen voor middeninkomens
GroenWest wil meer betekenen voor middeninkomens. Tot voor kort heeft het Rijk het de woningcorporaties heel erg moeilijk gemaakt om er voor middeninkomens te zijn. Nu ontstaat langzaam wat meer ruimte. Anouk Tersteeg en Gerco Jonker (beiden beleidsadviseur bij GroenWest) gingen in op:
1. Welke inkomens vallen onder de categorie middeninkomens?
2. Prijs van middeldure huurwoningen: van € 720,42 tot circa € 1.000,-.
3. Kansen voor corporaties om meer te gaan doen voor middeninkomens.
4. Er is grote schaarste aan alle type woningen in de regio Utrecht.
    Hoe verdelen we de schaarste en bieden we middeninkomens een eerlijke kans?
5. GroenWest wil zich meer inzetten voor middeninkomens. Hoe zou dat wat huurders
betreft het best kunnen?

Op bovenstaande vijf punten gingen we met elkaar in door een quiz, toelichting en alle ruimte voor vragen, ideee?n en opmerkingen. U had waardevolle ideee?n om de kansen voor middeninkomens te verbeteren:
1. Meer nieuwe woningen bouwen: voor lage inkomens e?n voor middeninkomens.
2. 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan lage middeninkomens
    (€ 38.000,- tot € 42.000,-).
3. Bij toewijzing de huurprijs van de woning bepalen op basis van het inkomen van degene
    die de woning krijgt.
4. Verkoop van (vrije sector) huurwoningen, voor middeninkomens.
5. Meer maatwerk: flexibel in woningruil, creatief zijn om doorstroming beter op gang te       krijgen.
6. Betere communicatie: proactief communiceren over doorstroomregelingen,
    duidelijkheid over regels.
7. Meer inzetten op doorstroming, met name voor ouderen die een grote eengezinswoning
    achterlaten.
GroenWest en Huurdersvereniging Weidelanden nemen ze ter harte en gaan ermee aan de slag!

Groepen huurders denken mee
Er zijn verschillende manieren om mee te denken en invloed te hebben op GroenWest. Ee?n manier zijn de themawerkgroepen waarin huurders en medewerkers van GroenWest deelnemen. Huurders die in 2019 meedoen in de werkgroepen vertelden over hun ervaringen. Ze vonden de werkgroepen zinvol en hebben mooie resultaten geboekt! In 2019 zijn op de volgende themawerkgroepen actief geweest:  

* Leefbaarheid

* Wonen & zorg

* Duurzaamheid

* Dienstverlening

* Communicatie

* Ondernemingsplan.


Hoe wilt u meedenken met GroenWest en Huurdersvereniging Weidelanden?
* U wilt graag een paar keer per jaar op een simpele digitale manier meedenken. GroenWest en     Huurdersvereniging Weidelanden zijn van plan u meer te betrekken bij actuele thema’s die   belangrijk zijn voor huurders! Waarschijnlijk door een paar keer per jaar digitaal enkele korte   vragen te stellen.
*  Daarnaast zullen werkgroepen praktisch en resultaatgericht meedenken met GroenWest. In   januari evalueren we de werkgroepen van 2019 en bepalen we de plannen voor 2020. U bent   van   harte welkom!
* In februari starten we met de werkgroep bijeenkomsten. Een mooie groep huurders heeft zich     voor het vervolg van deze werkgroepen in 2020 opgegeven. Fijn als u zich al heeft aangemeld   tijdens de avond!! Wilt u ook nog graag aan e?e?n van de werkgroepen deelnemen? Stuur dan een   mailtje naar a.kruys@hv-weidelanden.nl.
* In het voorjaar van 2020 vindt de volgende klankbordgroep plaats. U krijgt hierover tijdig van het   bestuur van GroenWest en Huurdersvereniging Weidelanden een uitnodiging.

Tot slot
U kunt in de bijgevoegde presentatie de ideee?n over wonen voor middeninkomens van GroenWest en meer informatie over meedenken met GroenWest en Huurdersvereniging Weidelanden bekijken. Het is GroenWest en Huurdersvereniging Weidelanden duidelijk geworden dat meer aanbod voor middeninkomens van groot belang is! De discussie was scherp. We hoorden van u terug dat u het heel boeiend vond om op de situatie voor middeninkomens te verdiepen. Het zet aan tot meer kritisch (mee)denken. Het bestuur van Huurdersvereniging Weidelanden en GroenWest danken u hartelijk voor uw komst! We hopen u de volgende keer weer te zien!Naar het overzicht