Wethouder Paulus Jansen: “Mensen met een dikke én een smalle beurs moeten goed kunnen wonen in Utrecht. Er is in Utrecht nog steeds een nijpend tekort aan sociale huurwoningen. Corporaties, gemeente en huurdersorganisaties doen er van alles aan om de voorraad sociale huurwoningen te vergroten. Dat blijkt ook weer uit deze update van de prestatieafspraken.” Ook GroenWest is blij met de afspraken: “Het zijn goede prestatieafspraken voor de stad en voor de mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Wij bouwen graag extra woningen bij en houden onze huren laag.” aldus Karin Verdooren, directeur GroenWest.

Corporaties doen meer

In de nieuwe afspraken is invulling gegeven aan een aantal wensen uit de raad met betrekking tot zorg voor locaties, sociale huur, versnelling, huurdersinspraak en groei kernvoorraad sociale huurwoningen. Door de verbeterde financiële positie van de corporaties kunnen zij ook meer doen dan vorig jaar is afgesproken. De productie wordt verhoogd, er wordt meer ingezet op betaalbaarheid en de duurzaamheidsmaatregelen worden eerder behaald.

Foto van links naar rechts: Jan Peltenburg(voorzitter HV-Weidelanden), Paulus Jansen(wethouder Utrecht) en Karin Verdooren(Directeur-Bestuutder GroenWest)Naar het overzicht