GroenWest bouwt 30 huurappartementen voor voornamelijk één- en tweepersoonshuishoudens op de hoek van de Jan van Goyenstraat en de Anthonie van Dijckstraat. Het ontwerpbestemmingsplan dat de bouw van deze woningen mogelijk moet maken heeft ter inzage gelegen bij de gemeente. GroenWest is inmiddels bezig met de aanbesteding. Naar verwachting start de bouw begin 2017.
“We zijn blij dat de wijkaanpak Schilderkwartier wordt afgerond met deze 30 sociale huurappartementen. Het is een mooie aanvulling op de sociale woningvoorraad in de gemeente Woerden”, aldus Karin Verdooren.
Omgeving
De ontwikkeling van het gebied 'Pius X en omgeving' vormt de definitieve afronding van de stedelijke vernieuwing in het Schilderskwartier. De afgelopen jaren heeft GroenWest hier  88 huur- en 22 koopwoningen gebouwd. De gemeente heeft een groot deel van de openbare ruimte ingericht en renovatiewerkzaamheden verricht in de gymzaal en de voormalige Pius X school. Eind 2015 verplaatste de gemeente al een plataan, die beeldbepalend is voor het gebied.
Meer informatie over de huurwoningen en de toewijzing daarvan is naar verwachting begin 2017 beschikbaar op WoningNet.nl. Inschrijving bij WoningNet is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een woning.Naar het overzicht