Hoe houden wij contact met onze huurders?
Wij onderhouden de contacten via onze website, op onze pagina’s in het bewonersblad THUIS in het Groene Hart, overleg met de bewonerscommissies en de contacten in de Algemene Vergadering.
Ook werken wij met een klankbordgroep en daaruit voortvloeiend een zestal werkgroepen.
Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de Huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest en de Gemeenten. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere Huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatievenDe contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch met de huur geïnd door GroenWest. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van Weidelanden.
Voor lidmaatschap kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier op de website www.hv-weidelanden.nl  -  Lid worden en aanmelden 

1 januari 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Jan Peltenburg, voorzitter,
Aad Kruys, secretaris,
Louis Dolmans, penningmeester,
Jan Duijs, bestuurslid,
Frans van den Berg, bestuurslid

Het volledige verslag vind u hier:  Jaarverslag 2020Naar het overzicht