Het volledige jaarverslag vind u hier

De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. 
Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats, Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen.Hoe houden wij contact met onze huurders?Wij onderhouden de contacten via onze website, op onze pagina’s in het kwartaalblad ThuisBest, overleg met de bewonerscommissies en de contacten in de Algemene Leden Vergadering.

Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de Huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest en de Gemeenten. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere Huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven.
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch met de huur geïnd door GroenWest. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van de Huurdersvereniging.
Voor lidmaatschap kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier op de website: www.hv-weidelanden.nl - Lid worden en aanmelden.Naar het overzicht