Het volledige jaarverslag leest u hier:

Jaarverslag 2017

Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.
De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. 
Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats, Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen.

Hoe houden wij contact met onze huurders?
Wij onderhouden de contacten via onze website, op onze pagina’s van het kwartaalblad ThuisBest, in het overleg met de bewonerscommissies en tijdens de contacten in de Algemene Leden Vergadering.

Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de Huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest en de Gemeenten. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere Huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch met de huur geïnd door GroenWest. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van de Huurdersvereniging.
Voor lidmaatschap kunt u zich aanmelden door het invullen van het formulier op de website.,
www.hv-weidelanden.nl  - Lid worden en aanmelden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Jacques Dekker, voorzitter,
Aad Kruys, secretaris,
Louis Dolmans, penningmeester,
Jannie Kreeft, bestuurslid,
Mia Maijenburg, bestuurslid.
Jan Duijs, bestuurslidNaar het overzicht