Bekijk hier het jaarverslag in pdf formaat. 

 In de wet is geregeld hoe we als huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen door GroenWest en over sommige onderwerpen ook mee kunnen beslissen. De huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen Gemeenten en GroenWest. Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats, Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen.Hoe houden wij contact met onze huurders?
Wij onderhouden onze contacten via onze website, op onze pagina’s van het kwartaalblad ThuisBest, het overleggen met de bewonerscommissies, de contacten met de Algemene Leden Vergadering.

Lid worden van de huurdersvereniging
Lid zijn van de huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest. Maar ook volgen we kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven.
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt sinds 2013 € 0,50 per maand. Om het u gemakkelijk te maken wordt dit bedrag maandelijks automatisch door GroenWest met dehuur geïnd.
De contributie komt ten goede aan de activiteiten van de huurdersvereniging.

Meldt u aan door het invullen van het formulier op de website.Naar het overzicht