Wat zijn onze opgaven?

De ontwikkelingen in de samenleving maken dat we als bestuur vooral bezig zijn met thema’s als duurzaamheid, nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid en klanttevredenheid. Daarnaast willen we ons nog verder ontwikkelen op het betrekken van en communiceren met onze leden.

Wat zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een verbindende rol kunnen vervullen en streven daarbij diversiteit na in de samenstelling van het bestuur. Nieuwe bestuursleden zullen enige tijd onder begeleiding meedraaien in het bestuur om later in een Algemene Leden Vergadering tot bestuurslid te worden gekozen. Het is van belang dat u huurder bent bij GroenWest en lid bent van de Huurdersvereniging.

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie waarbij u invloed heeft op beleidszaken van GroenWest en op de volkshuisvesting binnen de gemeenten Woerden, Montfoort, De Ronde Venen en Utrecht. U heeft de mogelijkheid om cursussen te volgen voor het verkrijgen en actueel houden van kennis op het gebied van volkshuisvesting. Tevens ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. 

Houdt u er rekening mee dat zitting in het bestuur een behoorlijke tijdsinvestering vraagt. We schatten in zo’n 4 tot 6 uur per week. Daarnaast moet u zich realiseren dat het vrijwilligerswerk is, maar niet vrijblijvend.

Heeft u belangstelling?

Stuurt u dan een e-mail met uw motivatie en persoonlijke gegevens naar onze secretaris

Aad Kruys via secretariaat@hv-weidelanden.nl. Als u vragen heeft over de vacatures, dan kunt u contact opnemen met Jan Peltenburg, de huidige interim-voorzitter, via telefoonnummer 0297 285455. Voor de vacature van voorzitter is een profielschets opgesteld, die u kunt opvragen bij de secretaris.Naar het overzicht