Grote klus voor HV Weidelanden

Grote klus voor HV Weidelanden

Grote klus voor HV Weidelanden

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Er was eindelijk tijd om een belangrijke klus aan te pakken: de statuten van de vereniging aanpassen.Gewoonlijk is Huurdersvereniging Weidelanden het hele jaar druk bezig om de belangen te behartigen van alle huurders van GroenWest. Bijvoorbeeld als het gaat om huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten of leefbaarheid. Door corona was dat lastig. Werkgroepen met meepratende huurders werden afgelast. Ook de algemene ledenvergadering op 25 maart kon door corona niet doorgaan.
Maar dat alles gaf tijd om een karwei aan te pakken dat nodig moest gebeuren, vertelt voorzitter Jan Peltenburg. Namelijk een verandering doorvoeren in de statuten – de grondregels en doelstellingen – van de vereniging.
Werkgroepen
De statuten werden opgesteld toen HV Weidelanden in april 2013 van start ging. Jan Peltenburg: “Toen gingen Stichting Hart voor Huurders uit Vleuten, Huurdersbelangenvereniging Woerden en de Bewonersraad Westhoek samen verder als HV-Weidelanden. Onderdeel van HV-Weidelanden was toen een verenigingsraad waarin zo’n dertig vertegenwoordigers zaten van bewonerscommissies. Alles wat het bestuur van Weidelanden deed, moest deze raad eerst goedkeuren. Had het bestuur net overleg gehad met GroenWest, dan moest de verenigingsraad zich er nog over buigen. Dat duurde steeds ellenlang, heel
onhandig. Eind 2014 besloot de verenigingsraad om te stoppen en ging de HV Weidelanden alleen door.”
Deze vorm – één vereniging – is veel beter, vindt secretaris Aad Kruys. “We kunnen als bestuur nu sneller schakelen. Mensen die toch willen meepraten maar liever niet in het bestuur zitten, kunnen deelnemen aan onze klankbordgroep. Daaruit zijn werkgroepen ontstaan waarin we actuele onderwerpen bespreken als duurzaamheid, leefbaarheid, en doorstroming ouderen.”
Tijd voor aanpassingen
Toen de verenigingsraad stopte, had dat in de statuten moeten komen. Dat is niet gebeurd, en tot 2020 stond daar eigenlijk niemand bij stil. Tot een oplettende persoon het bestuur erover vertelde. Aad Kruys: “In dit rustige coronajaar hadden we gelukkig tijd om de statuten aan te passen. Dat gebeurde onder leiding van een notaris. Het was veel werk. Zo gaf de notaris aan dat de oude verenigingsraad hiervoor bij elkaar moest komen. Best lastig, want niet iedereen was nog op te sporen en sommige mensen waren overleden. Uiteindelijk kregen we toch genoeg mensen bij elkaar.”
Toch een ALV
Op 9 september 2020 gaf de verenigingsraad het bestuur groen licht om de statuten te wijzigen bij de notaris. In de algemene vergadering van 30 september zijn alle bestuursleden benoemd: Jan Peltenburg, Aad Kruys, Jan Duijs, Nico Verbrugge, Henny van Rhee en Willem Visser. De vergadering stemde zonder tegenstemmen in met de statutenwijziging. Vervolgens zijn het jaarverslag van 2019, het financieel jaarverslag, het verslag van de kascontrolecommissie en het jaarplan van 2020 goedgekeurd. “Het was fijn dat we meteen de algemene jaarvergadering konden houden”, zegt Jan Peltenburg, “want zo konden we toch alle stukken laten goedkeuren en het jaar goed afsluiten.” Op 16 november zette de notaris zijn handtekening onder de gewijzigde statuten en hield de verenigingsraad officieel op te bestaan.

Fijn dat dit nu officieel geregeld is, vinden Kruys en Peltenburg. En hopelijk wordt 2021 een ander jaar waarin ook de werkgroepen weer bij elkaar kunnen komen. Jan Peltenburg: “We hopen in 2021 weer hard aan de slag te gaan.”

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.