Geen huurverhoging voor onze doelgroep

De huishoudens met een laag en middeninkomen (jaarinkomen beneden € 40.349) krijgen dit  jaar geen huurverhoging. De toegestane verhoging is 2,8% voor deze groep. “Wij zien dat onze huurders nog maar beperkt profiteren van het economisch herstel. Wij kiezen daarom duidelijk voor onze doelgroep: de huishoudens met een inkomen beneden € 40.349. Onze keuze voor betaalbare woningen zien we ook terug in lage huurachterstanden en nauwelijks uitzettingen vanwege betalingsachterstanden”, aldus directeur-bestuurder Karin Verdooren.

Minimaal toegestane huurverhoging voor hogere inkomens

Ook voor de groep met een inkomen daarboven (jaarinkomen boven € 40.349) beperken wij dit jaar de huurverhoging. Deze groep huurders heeft helaas in onze regio nauwelijks alternatieven op de woningmarkt. Daarom kiezen wij voor de minimaal toegestane inkomensafhankelijke huurverhoging van 2,81%, in plaats van de maximaal toegestane verhoging van 4,3%.

Huurders die recht hebben op AOW, huishoudens van vier personen en meer en chronisch zieken zijn uitgezonderd van deze regeling. Zij krijgen net als de doelgroep geen huurverhoging.

HV Weidelanden zeer tevreden over keuze GroenWest

Ook HV Weidelanden maakt zich hard voor betaalbaar wonen. Jan Peltenburg, voorzitter van HV Weidelanden licht toe: “Als belangenbehartiger van de huurders maken wij ons zorgen over de betaalbaarheid. Wij zijn dan ook blij dat GroenWest niet alleen de lijn van de afgelopen jaren heeft doorgezet voor de lage en middeninkomens, maar ook bewust heeft gekozen voor een minimale huurverhoging voor de hogere inkomens. Een bijzondere keuze binnen de corporatiesector.”Naar het overzicht