Het bestuur van Weidelanden wil namelijk een nieuwe stap zetten in haar ontwikkeling naar een vitale en professionele huurdersorganisatie. Hierin worden wij begeleid door Atrivé.

Beste heer, mevrouw,

Komt u ook naar de ALV op 28 maart?

U bent van harte welkom bij de ALV op 28 maart in De Willesstee in Wilnis.

Aangezien er veel op het programma staat vragen we u rekening te houden met een start om 19.30 uur.
Wat staat op het programma van de ALV?1*1

Opening & Agenda
Agenda aanvullingen
Actuele zaken & ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris *)
Jaarverslag penningmeester*)
Verslag Kascontrolecommissie

Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

Bestuursverkiezing:
Aftredend: Mia Maijenburg
Aanmelding van kandidaten voor bestuurslid **)
Sluiting

*) exemplaren aanwezig in de zaal
**)Kandidaten voor het bestuur dienen zich uiterlijk 14 maart 2018 op te geven bij de secretaris via e-mail of schriftelijk. Bestuurslid worden is alleen mogelijk als u voldoet aan de volgende voorwaarden: Huurder zijn van GroenWest en lid zijn van

 Huurdersvereniging Weidelanden.

We verwelkomen u graag bij de ALV!

Aad Kruys, secretaris

Postbus 301, 3640 AH Mijdrecht,

e-mail: a.kruys@hv-weidelanden.nl  www.hv-weidelanden.nl  Naar het overzicht