Nieuwe prestatieafspraken over goed en betaalbaar wonen in Woerden ondertekend

Donderdag 24 maart hebben de gemeente Woerden, woningcorporatie GroenWest, Woningbouwstichting Kamerik en Huurdersvereniging Weidelanden de nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2015 – 2019 ondertekend. Hierin zijn afspraken opgenomen voor goed en betaalbaar wonen in Woerden. Wethouder Stolk: “Ik hoop dat het uitvoeren van deze afspraken mensen helpt om een woning te vinden die bij hen past.“ De Huurdersvereniging was voor het eerst als gelijkwaardig partner betrokken bij het proces en waardeert dat zeer. “Wij zijn blij met het behaalde resultaat, waarin we onze inbreng herkennen.”
De prestatieovereenkomst is opgebouwd rondom drie hoofdthema’s. De partijen hebben op het gebied van woningvoorraad stevige afspraken gemaakt over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Ook duurzaamheid is als thema geagendeerd de komende jaren. Zo is afgesproken dat er in 2017 een pilot komt voor nul-op-de-meterwoningen. Binnen het thema sociaal domein/leefbaarheid zijn onder meer afspraken gemaakt over wonen en zorg, de huisvesting van bijzondere doelgroepen, woonoverlast en huurschuld.

Oog voor betaalbaarheid
Alle partijen zien het belang van betaalbare en beschikbare woningen. Daarom moeten er in 2020 tenminste 4630 sociale huurwoningen zijn in de gemeente Woerden. GroenWest en Wbs Kamerik zorgen ervoor dat 3600 woningen een huurprijs hebben onder € 628. Deze woningen zijn bestemd voor huishoudens die recht hebben op huurtoeslag.  Ook is afgesproken dat tenminste 70% van de woningen die jaarlijks vrijkomen bij de corporaties, een huur heeft onder € 628,=

Doorstroming bevorderen, scheefwonen tegengaan
Een deel van de huurwoningen wordt bewoond door mensen die, gezien hun inkomen, een duurdere woning kunnen betalen (zogenaamd ‘scheefwonen’). We hebben afspraken gemaakt om deze huurders te stimuleren door te stromen naar een duurdere woning. De woningen die zij achterlaten komen dan vrij voor de juiste doelgroep. Ook wordt onderzocht hoe de doorstroming gericht op de doelgroep 65-plus op gang kan komen, zodat er eengezinswoningen vrijkomen en senioren naar een gelijkvloerse woning kunnen verhuizen. Verder is afgesproken dat de gemeente zorgt dat bij nieuwbouw 25% sociale woningbouw (huur en koop) wordt gerealiseerd.

Woonvisie als leidraad
De gemeentelijke woonvisie ‘Woerden Woont’ vormt samen met de ondernemingsplannen van GroenWest en Wbs Kamerik de basis voor de prestatieafspraken. Jaarlijks worden de afspraken geëvalueerd en geactualiseerd om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Bijschrift bij de foto:
Ondertekening prestatieafspraken door (v.l.n.r.) J. Hoenselaar (WBS Kamerik), K. Verdooren (GroenWest), M. Stolk (Gemeente Woerden) en J. Peltenburg (Huurdersvereniging Weidelanden). Naar het overzicht