Nieuws

Hier vindt u actueel nieuws van Weidelanden

Weidelanden laat huurders meepraten.
GroenWest werkt aan de toekomst
Huurdersvereniging Weidelanden is een vereniging die opkomt voor de belangen van de huurders van woningcorporatie GroenWest.  De woningcorporatie in het Utrechtse Groene Hart is .....

GroenWest en Bebouw bouwen 58 huurwoningen.
Leeuwesteyn ‘Duurzame, hoogwaardige woningen zijn prachtige aanvulling op woningaanbod in Utrecht’. Impressiefoto in de gallerij.

De eerste woning zonder trap.
Gemeente Woerden en GroenWest starten doorstroomexperiment

Wijkgerichte aanpak zonnepanelen GW succesvol.
Een jaar geleden is woningcorporatie GroenWest een omvangrijk zonnepanelenprogramma gestart. Projectpartner ‘het Solarteam’ is de wijken ingegaan om .....

Woonzorggebouw Pratumplaats.
Nieuw woonzorggebouw aan de Pratumplaats in Utrecht ‘Ruimte voor (jong) volwassenen met een ondersteuningsvraag’

Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD!
Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en afgelopen jaar is daar nog een derde heffing bijgekomen. Wat de overheid hiermee wil .....

stophuurdersheffingen.petities.nl/
Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD.
Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en daar .....

100.000 Huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten.
GroenWest heeft deelgenomen aan de gezamenlijke actie van Urgenda en woningcorporaties. We bieden aan om in plaats van verhuurderheffing te betalen dit geld te investeren in extra duurzaamheidsmaatregelen in de komende twee jaar.

GroenWest bindt de strijd aan tegen woonfraude
GroenWest bindt de strijd aan tegen woonfraude. Die neemt toe omdat, zo zegt de corporatie, de druk op de woningmarkt nogal hoog is. Huurwoningen worden vaker onderverhuurd.


Laatste nieuws

Jaarverslag 2019 Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen. De Huurdersvereniging is sinds 1 juli 2015 gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken tussen de Gemeenten en GroenWest. Deze afspraken vinden in vier gemeenten plaats; Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen. [...]

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 2020

STREEP DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HV- WEIDELANDEN. Beste leden van huurdersvereniging Weidelanden en huurders van GroenWest, Naar aanleiding van de situatie in het hele land zijn wij genoodzaakt om de Algemene ledenvergadering van 25 maart 2020 naar een later tijdstip te verzetten. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen hierover. Namens het bestuur, Aad Kruys, secretaris. [...]

Lees verder

Open Huis GroenWest groot succes

Open Huis GroenWest groot succes ‘Woningcorporatie opent deuren voor haar huurders’ Zaterdag 23 september 2019 opende GroenWest haar deuren om huurders een kijkje te geven in de wereld van de woningcorporatie. Verschillende afdelingen vertelden hoe zij zich inzetten voor een prettige woning en woonomgeving. Ook werd de winnaar van de droomslaapkamer bekend gemaakt. De vijfjarige Jayden was ontzettend blij: “Binnenkort slaap ik echt in de jungle!” Feestelijke opening Om klokslag 10.00 uur werd het Open Huis geopend door directeur-bestuurder Karin Verdooren en wethouder Tymon de Weger. Samen met de aanwezige kinderen plantten zij een boom, waarna de wethouder met het doorknippen van het lint officieel de deuren opende. [...]

Lees verder

Uitnodiging Open Huis zaterdag 21 september 2019 GroenWest

Kom langs en beleef de wereld van GroenWest! Wij vertellen u graag hoe wij ons inzetten om prettig wonen in uw wijk te stimuleren. Wij hebben niet alleen veel te vertellen, er is ook veel te zien en te doen die dag: neem een kijkje in ons Pop-Up Museum, er is livemuziek aanwezig en u kunt samen met uw kinderen een speurtocht lopen door het gebouw. Kortom genoeg te zien en te beleven! Huurdersvereniging Weidelanden geeft ook acte de présence, het is een mooie gelegenheid om kennis te maken en lid te worden van Weidelanden. Wilt u meedoen en meedenken! Wordt Lid van Huurdersvereniging Weidelanden. Wij zijn er voor u. [...]

Lees verder

Jaarverslag 2018 Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen over vier gemeenten, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen. [...]

Lees verder

Huurdersvereniging Weidelanden zoekt een voorzitter en bestuursleden

Huurdersvereniging Weidelanden is een vereniging die opkomt voor de belangen van de huurders van woningcorporatie GroenWest. Dat doen wij met een zeer betrokken en actief bestuur met maximaal 9 leden. Wat doet de huurdersvereniging? Wij vinden het belangrijk om huurders te betrekken bij wat wij doen. Daarom werken we met een klankbordgroep die uit actieve huurders bestaat en met werkgroepen die samen met GroenWest werken aan (nieuw) beleid. Ook werken we hard aan de contacten met bewonerscommissies en natuurlijk onze leden. Behalve met GroenWest overleggen we met de vier gemeenten in ons werkgebied over het volkshuisvestingsbeleid. We hebben een invloedrijke rol en een belangrijke taak en dat vraagt van ons specifieke kwaliteiten. [...]

Lees verder

Jaarverslag 2017 Huurdersvereniging Weidelanden

Jaarverslag 2017 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen over vier gemeenten, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. [...]

Lees verder

Doet u met ons mee?

Uitnodiging bijeenkomst klankbordgroep Op dinsdagavond 13 februari van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur organiseren wij de eerste klankbordgroep bijeenkomst op het kantoor van Weidelanden in Harmelen. U bent van harte welkom! Weidelanden start in samenwerking met GroenWest een klankbordgroep voor huurders die het leuk vinden om op thema’s mee te denken. Tijdens een klankbordgroep bijeenkomst komen actuele onderwerpen aan bod. Ook is er gelegenheid om uw mening met Weidelanden en GroenWest te delen. [...]

Lees verder

Opbrengst van de huurdersbijeenkomsten

Zo’n 300 huurders gingen in september in gesprek met Huurdersver­eniging Weidelanden. De huurdersvereniging organiseerde vier bijeen­komsten in samenwerking met GroenWest om met huurders te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. In dit verslag geven we een impressie van de vragen, kritische noten en tips die we hebben opge­haald tijdens de plezierige ontmoetingen met onze huurders. [...]

Lees verder

Meedoen met Weidelanden

Meedoen kan op veel verschillende manieren. Via werkgroepen, bijeenkomsten of online. De vorm doet er eigenlijk niet toe, als we maar horen wat huurders belangrijk vinden. We willen namelijk graag weten wat uw mening is als het gaat om wonen, de woonomgeving en de relatie tussen huurder en verhuurder. De vorm van meedenken en meedoen kan per onderwerp wisselen. Soms valt de keuze op een groepsgesprek, zoals bijvoorbeeld over het onderwerp ‘passend wonen voor senioren’. Een andere keer is het een workshop bijvoorbeeld over energiebesparing. [...]

Lees verder

We willen elkaar graag helpen, maar waar ontmoeten we elkaar dan?”

Huurders in gesprek over betrokkenheid: “We willen elkaar graag helpen, maar waar ontmoeten we elkaar dan?” Zo’n honderd huurders gingen op 19 september in Wilnis in gesprek met Huurdersvereniging Weidelanden. De huurdersvereniging organiseerde in de maand september vier bijeenkomsten voor de huurders van GroenWest. [...]

Lees verder

We willen elkaar graag helpen, maar waar ontmoeten we elkaar dan?”

Huurders in gesprek over betrokkenheid: “We willen elkaar graag helpen, maar waar ontmoeten we elkaar dan?” Zo’n honderd huurders gingen op 19 september in Wilnis in gesprek met Huurdersvereniging Weidelanden. De huurdersvereniging organiseert in de maand september vier bijeenkomsten voor de huurders van GroenWest. Samen met GroenWest gaat de vereniging met huurders in gesprek over een aantal thema’s. Sommige huurders bleken zeer verknocht aan hun woning. “Ik ga hier pas tussen zes planken vandaan”, gaf een bezoekster zelfs aan. Na Utrecht, Wilnis en Woerden komt er op 28 september een bijeenkomst in Montfoort. [...]

Lees verder

Vier huurdersbijeenkomsten in het teken van delen en leren van elkaar

Weidelanden en GroenWest organiseren in september vier huurdersbijeenkomsten om met huurders te praten over interessante thema’s en huurdersbetrokkenheid. De avonden staan in het teken van delen en leren van elkaar. U komt toch ook? Uw mening telt! Huurdersvereniging Weidelanden overlegt met GroenWest over beleid en andere onderwerpen die voor huurders van belang zijn. Sinds de nieuwe Woningwet van 2015 heeft Weidelanden meer inspraak op het beleid van GroenWest. Ook maken we samen afspraken met de verschillende gemeenten.Om jaarlijks de juiste dingen te doen is het voor ons belangrijk te weten wat er bij u speelt en wat u als huurder belangrijk vindt. Graag horen we dan ook meer over uw mening over diverse huurdersonderwerpen. [...]

Lees verder

Jaarverslag 2016 Weidelanden, afscheid van onze voorzitter Jan Peltenburg

Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden: Huurdersvereniging Weidelanden behartigt sinds 1 april 2013 de belangen van alle huurders van GroenWest. Dat doen we door u als huurder te informeren over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. Zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. [...]

Lees verder

GroenWest verhoogt ook dit jaar huur voor de doelgroep niet

“Een bijzondere keuze binnen de corporatiesectorVoor het tweede jaar op rij verhoogt GroenWest de huren niet. Met deze bijzondere keuze onderstreept de corporatie haar keuze voor betaalbaarheid. Uit recent onderzoek van koepelorganisatie Aedes is gebleken dat de woningen van GroenWest tot de meest betaalbare in de regio behoren en geen huurverhoging zorgt ervoor dat dit zo blijft. Huurdersvereniging Weidelanden is zeer tevreden over de keuze voor betaalbaarheid, die GroenWest - mede op basis van hun inzet - nu al twee jaar lang doorzet. [...]

Lees verder

Naam voor huurappartementen in Terwijde onthuld

“Het voelt net of je de geboorte van iets meemaakt” De Jazzwijk in Terwijde (Leidsche Rijn) telt sinds de oplevering van De Melodie 44 nieuwe bewoners. De nieuwe huurders van de sociale huurappartementen konden zelf kiezen tussen twee namen voor de gebouwen en op 6 december zijn deze namen officieel onthuld. Kees Geldof, wijkwethouder Leidsche Rijn, en Joanne Lewis, bewoonster, verwijderden het doek voor de letters op de gevel. De nieuwe gebouwen heten vanaf nu Nina en Norah, de namen van twee jazz-zangeressen die mooi aansluiten bij het wijkthema: jazz. De bewoners voelden zich betrokken bij de naamkeuze. Zo zei een van de bewoners over de verkiezing van de naam: “Het voelt net of je de geboorte van iets meemaakt en het een naam mag geven.” [...]

Lees verder

Nieuwe prestatieafspraken 2017-2020 in de gemeente Utrecht

Nieuwe prestatieafspraken 2017-2020 in de gemeente Utrecht: lagere huren en meer woningen Het verbeteren van de betaalbaarheid, meer sociale huurwoningen realiseren en eerder duurzaamheidsmaatregelen invoeren. Dit staat centraal in de aangescherpte prestatieafspraken 2017-2020 die woensdag getekend zijn door de gemeente Utrecht, GroenWest en de vier grootste woningcorporaties Mitros, Bo-ex, Portaal en SSH, hun samenwerkingsverband STUW en de huurdersorganisaties. [...]

Lees verder

“Het muziekthema voer ik door in de woonkamer”

Oplevering De Melodie in Terwijde: betaalbaar centraal wonen Joan Stoc nam op 27 september als eerste bewoonster de sleutel van haar nieuwe appartement in De Melodie in Terwijde in ontvangst. Ze ontving de sleutel uit handen van Karin Verdooren, directeur-bestuurder van woningcorporatie GroenWest. Joan Stoc komt uit Overvecht en is blij met de ruime en lichte woning. Ook de andere bewoners van de 44 sociale huurappartementen betrekken de komende weken hun nieuwe appartement. Zij wonen dan heel centraal vlak naast het station, de snelweg en tegenover het Sint Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn. [...]

Lees verder

Ideaal wonen, vlakbij de A2 en op 25 minuten van mijn werk.

Hoogste punt voor De Melodie in Terwijde: broodnodige aanvulling op Utrechtse huurmarkt.Op donderdag 19 mei vierden de nieuwe huurders van 44 sociale huurappartementen in project De Melodie, Leidsche Rijn, dat het hoogste punt in de bouw is bereikt. Een van de nieuwe huurders, Abdessamad El Ayadi, hees samen met Kees Geldof, wijkwethouder Leidsche Rijn, en Karin Verdooren, directeur-bestuurder GroenWest, de vlag. [...]

Lees verder

Mooie aanvulling op de sociale woningvoorraad

Gemeente verkoopt grond aan GroenWest voor bouw 30 sociale huurappartementen “Mooie aanvulling op de sociale woningvoorraad in de gemeente” Gemeente Woerden heeft in het gebied ‘Pius X’ grond verkocht aan woningcorporatie GroenWest voor de bouw van 30 sociale huurwoningen. Wethouder Margot Stolk en directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest ondertekenden op woensdag 30 maart het contract. De nieuwbouw komt achter de voormalige Pius X-school. Margot Stolk: “De grond naast het oude Pius X-gebouw ligt al even braak. Dit biedt een unieke kans om de buurt af te maken in de stijl en met de kwaliteit van de aangrenzende nieuwbouw. ” [...]

Lees verder

Nieuwe prestatieafspraken in Woerden ondertekend

Voor zelfstandig, gelijkvloers wonen: “precies waarop ik had gehoopt” Na negen maanden bouw betrekken de eerste bewoners het appartementencomplex De Hazelaar aan de Iepenlaan, met als adres Iepenhof, in Woerden. Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest, overhandigde op woensdag 11 november de eerste sleutel aan Gerda Koren-Tegelenbosch, die erg naar haar nieuwe woonruimte uitkijkt: “Ik heb [...]

Lees verder