Welkom bij Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt vanaf 1 april 2013 de belangen van alle huurders van GroenWest. Dat doen we door u als huurder te informeren over alle zaken waar je als huurder mee te maken kunt krijgen. Zoals de huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. Wanneer u over deze onderwerpen vragen heeft kunt u deze via de e-mail of 
telefonisch stellen.

Naast onze adviezen aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie over bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we als huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen door GroenWest en bij sommige onderwerpen zelfs mee kunnen beslissen.

GroenWest heeft circa 11.500 huurders, verspreid over een  groot gebied. De vier werkgebieden zijn: De Ronde Venen, Montfoort, Woerden en Utrecht.

Nieuws

Opbrengst van de huurdersbijeenkomsten

05-11-2017

Zo’n 300 huurders gingen in september in gesprek met Huurdersver­eniging Weidelanden. De huurdersvereniging organiseerde vier bijeen­komsten in samenwerking met GroenWest om met huurders te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. In dit verslag geven we een impressie van de vragen, kritische noten en tips die we hebben opge­haald tijdens de plezierige ontmoetingen met onze huurders. [...]

Lees verder